Sfida e e-Commerce Marketing në post-lockdown
Lockdown për shkak të Covid-19 erdhi si një e papritur. Në të gjithë botën po flitet se çfarë impakti do të ketë në jetët tona në çdo aspekt por sidomos në ekonomi. Ne sot do të flasim për qasjet në Digital Marketing, eCommerce dhe se si do të ndryshojë sjella jonë konsumatore në lidhje me blerjet online.

Nga tradicionalja "Drive To Store" te "Drive To Store Online", eCommerce gjen një dritë të re.

Kapitulli i ri dixhital tashmë ka stimuluar ndjeshëm blerjet në internet, kjo është arsyeja pse, për bizneset dhe profesionistët në internet, lind nevoja për të zhvilluar metoda të reja të menaxhimit. eCommerce, me rregullimet e nevojshme, mund të bëhet burimi i mbështetjes për një ekonomi të re me një veçanti të jashtëzakonshme. Epidemia përshpejtoi proceset e një Transformimi Dixhital që imponoi shpejtësi dhe aftësi të reja për të balancuar kërkesën dhe ofertën.

Për të kuptuar më mirë të gjitha këto, duhet të hulumtojmë mbi shkaqet brenda sjelljeve të reja të përdoruesve: "Kur situata nuk është nën kontroll, ne priremi të bëjmë veprime dhe aktivitete të reja për të rritur një sens kontrolli brenda nesh", në përgjigje të dimensionit të ri që na rrethon.

I- Çfarë duhet të kemi parasysh në eCommerce:

Paul Marsden, Psikolog i Konsumatorit - Universiteti i Arteve, Londër, përpiqet të sigurojë një shpjegim, përmes të cilit përdoruesi aktual ndikohet nga tre lloje të ndryshme të "nevojave":

1- autonomi (për të mbajtur nën kontroll situatën);

2- lidhje (kjo ndjenjë e të ndjehurit mirë duke bërë mirë për familjen tuaj);

3- kompetencë (ideja për të qenë në gjendje për të blerë "gjërat e duhura").

Sapo shohim të tjerët që blejnë ose vërejmë mungesën e produkteve të caktuara, duke filluar nga raftet e supermarketit, na shfaqet ndjenja e të blerit "për të mos mbetur pa". Disa studime sektoriale kanë treguar që qasja e re e blerjes paraqitet ndryshe edhe në mes të brezave të ndryshëm: për Gjeneratën Z dhe Millenial, ka një shpenzim më të ulët (krahasuar me një përdorim më të madh të kanaleve dixhitale), ndërsa për Gjeneratën X dhe Baby-Boomers deklarojnë se pandemia ka ndikuar në atë se "çfarë të blini" dhe jo në "sa".

II- Çelësi është komunikimi 

Përpjekja për të udhëhequr më mirë pritjet e klientëve, reflekton nevojën për të vlerësuar një çelës të ri në lidhje me komunikimin e korporatave.

Para së gjithash, vlerësimi i vonesave të mundshme përpara se të merrni përsipër ndonjë porosi. Për më tepër, është e nevojshme të vlerësohet nëse do të vazhdoni fushatat aktive, dhe për porositë tashmë të marra përsipër. Bëhet e nevojshme të informoni klientët për vonesat e mundshme që kanë ndodhur, për shkak të Covid-19.

Në këtë rast, OBSH gjithashtu ka ndërhyrë, duke konfirmuar se nuk ka asnjë rrezik në hapjen ose trajtimin e produkteve të dërguara nga Kina.

III- Si të përballojmë krizën

1- Zgjidhni një platformë intuitive brenda së cilës do të zhvilloni faqen tuaj, duke përdorur një mënyrë të thjeshtë dhe të sigurt. Para së gjithash, bëni të dukshëm numrin e hapave të nevojshëm përpara se të vlersoni porosinë dhe të kufizoni numrin e fushave që duhet të plotësohen, duke kërkuar vetëm të dhënat e nevojshme.

2- Siguroni stokun e produkteve. 

Gjeneroni një plan biznesi që merr parasysh kërkesat e reja dhe kontaktoni furnizuesit tuaj për një përmbledhje të situatës, duke rritur mundësinë e rezervave të produkteve për të përmbushur kërkesën.

3- Zgjidhni partnerin të cilit t’i besoni logjistikën.

Kohëzgjatja e shkurtër dhe sigurt duhet të jenë elemente prioritare, dhe në rast se kohërat e dorëzimit do të zgjateshin, është thelbësore të njoftoni konsumatorët që të shmangin episodet Chargeback (një formë mbrojtjeje për klientët e mashtruar nga tregtarët në lidhje me blerjet e bëra në internet ose në çdo rast nga kartat e kreditit).

4- Transparenca në kushtet e shitjes, duke specifikuar mënyrat e dorëzimit, kthimit dhe dërgimit. Konsideroni të zgjasni kohën e kthimit duke pasur parasysh edhe periudhën që po jetojmë. Nëse nuk jeni në gjendje të plotësoni disa urdhra, vazhdoni me rimbursimin.

5- Vendosni një faqe pagese të personalizuar dhe të sigurt.

Gjatë fazës së pagesës, klienti i cili ka menduar të përfundojë me sukses procesin e blerjes (Bottom of Tunnel - BOFU), ka tendencë të braktisë faqen dhe të mos përfundojë transaksionin, nëse në këtë fazë , është ridrejtuar në një faqe jopersonale, në lidhje me faqen e internetit të dyqanit. Prandaj është më mirë të përpiqeni të eliminoni proceset e regjistrimit dhe informacionin që është shumë i ndërlikuar.

6- Ofroni metoda pagese të ndryshme .

Përpjekja për të ofruar më shumë zgjidhje pagese për përdoruesit është pozitiv: transferimi bankar, portofoli elektronik, karta krediti. Karaktere të tilla si personalizimi, përputhshmëria dhe thjeshtësia e blerjes, duket se janë përbërës të shkëlqyeshëm. Një nga zgjidhjet më të reja më inovative, në këtë kuptim, quhet Payplug. Për të gjithë E-Merchants, kjo ju lejon të krijoni faqe të optimizuara me pagesë, dhe kështu të përfitoni nga një përvojë e unifikuar, përmes një portali menaxhimi mbi të cilin të ndiqni statusin e pagesës.

7- Kërkesë për të paguar për porosi përmes telefonit ose emailit.

Paraqiten metoda të reja, siç është funksionimi i të ashtuquajturës "kërkesë pagese": bëhet fjalë për të dërguar një link tek përdoruesi në disa klikime për ta ridrejtuar atë në një faqe pagese Payplug, në këtë rast, 100% të sigurt, në mënyrë që të përcaktohet transaksioni.

IV- Siguria për blerjet në eCommerce

Kriminelët kibernetikë po thithin informacionet e shumta të transmetuara në faqet e internetit, pasi gjithnjë e më shumë përdorues mbeten në internet për një kohë të gjatë, duke shkëmbyer të dhëna të dobishme dhe të vlefshme për hackerat e uritur të orëve të fundit.

Në mbështetje të kësaj, Tim Mackey, Strategj i Sigurisë në Synopsys CyRC (Qendra e Kërkimit Cybersecurance), tregon disa masa që duhet të merren për të gjithë ata që përdorin karta për aktivitetet e E-Shopping:

1- Mos i ruaj të dhënat e kartës së kreditit në asnjë faqe.

Nëse ndodh një hakerim i mundshëm i sistemit, të dhënat tuaja mund të shkatërrohen.Kufizoni përdorimin e metodave të pagesës stë disponueshme nga palët e treta si Apple Pay, Google Wallet, PayPal.Është e preferueshme që përdoruesi të shohë metodën e zgjedhur të pagesës e paraqitur në faqe është qartë dhe e dukshme në mënyrë që të shmangë ridrejtimet anormale.

2- Aktivizoni sinjalizimet e blerjes në të gjitha kartat për të monitoruar vazhdimisht transaksionet.Kjo zvogëlon kohën në të cilën çdo hacker mund të përdorë një kartë të vjedhur.

3- Çaktivizoni blerjet ndërkombëtare për të gjitha kartat e kreditit. Në mënyrë që të ndiqet më së miri nga policia në rast keqpërdorimi.

4- Për eShoping përdorni vetëm rrjetin e ofruesit të shtëpisë ose të celularit.

What's your reaction?


You may also like

Facebook Conversations