Si të krijoni një fushatë në TikTok Ads.
 
TE SUGJEROJME
Hapat për të krijuar një fushatë në TikTok Ads, si të zgjidhni targetin, buxhetin dhe të tjera.

Hapi i parë është të shkruani adresën e https://ads.tiktok.com/homepage/ dhe do të shfaqet faqja kryesore.

Tani ne jeni brenda website, duhet të regjistroheni duke klikuar në "Create an Ad" të vendosni një seri të dhënash, ku do të duhet të specifikoni se për çfarë qëllimi po krijoni llogarinë dhe nga cila pjesë e botës dëshironi të operoni.

Do të gjeni 3 butona ku mund të zgjidhni nëse llogaria juaj kryesisht do të promovojë mallrat ose shërbimet e saj, do t'i ofrojë shërbime kompanive të tjera ose do të përdoret për të optomizuar faqen tuaj të internetit ose faqen personale. Pasi të jetë bërë kjo zgjedhje, duhet të shtypni tjetër për të kaluar në fazën tjetër, të dedikuar për informacionin e kontaktit.

Do të merrni një përgjigje nga TikTok në e-mail që ju keni vendosur.

Struktura e reklamave

Është e rëndësihme të kuptoni se si janë të strukturuara reklamat në TikTok Ads, ato janë të organizuara në 3 nivele kryesore: Fushata, Ad Groups, Reklamat (Ads).

-Fushata 

Pasi të keni vendosur të krijoni reklama në TikTok, gjithmonë do të duhet të krijoni një "fushatë" duke përcaktuar objektivat e saj.

Pasi të jetë bërë kjo, ju mund të zgjidhni midis: App Download apo Landing Page, qëllimi juaj në këtë rast do të jetë të sillni përdoruesin përfundimtar për të shkarkuar një aplikacion ose të hyrë në një landing page të veçantë.

-Ad Group

"Ad Group" përcakton kur dhe ku do të shfaqen reklamat tuaja dhe kush do t'i shikojë ato. Këtu mund të vendosni reklama specifike, audiencën, marrësit, buxhetet e fushatave, kalendarin, qëllimet e optimizmit dhe ofertat për secilin grup që keni krijuar.

Mos harroni se brenda një fushate, mund të ketë një ose më shumë grupe reklamash.

-Njoftimi

"Njoftimi" është përmbajtja që do t'i prezantoni përfundimisht audiencës së synuar dhe do të jetë ajo që do të shihet onlinet. Reklamat mund të jenë në formën e imazheve ose videove. Ju mund të ngarkoni krijimtarinë tuaj dhe tekstet tuaja për çdo reklamë apo të krijoni një vide.. Reklamat përfshihen brenda një grupi (ad groups) i cili do t'ju lejojë të krahasoni dhe optimizoni shpërndarjen e tyre bazuar në dallimet dhe objektivin e zgjedhur.

Krijoni një fushatë

Pasi të keni hyrë në platformën Ads TikTok, do të shihni "Campaign" në bannerin në krye, klikoni në butonin "Create" për të filluar krijimin e fushatës tuaj të parë! 

Tani duhet të zgjidhni objektivin më të përshtatshëm për qëllimin tuaj përfundimtar. Do të gjeni veten para këtij ekrani me tre kategoritë e objektivave le të shohim se cilat janë: awareness, consideration dhe conversion. Pasi të përcaktohet qëllimi, duhet ta vendosni emrin e fushatës, ta bëni atë me kujdes dhe me një kriter shumë specifik për të shmangur keqkuptimet.

Pozicionimi i reklamës suaj në Ad Group

Me pozicionin "Ad" nënkuptojmë se ku do të shfaqet reklama juaj në këtë rast ju mund të zgjidhni vetëm TikTok ose aplikacione të tjera. Zgjidhni "Automatic placement" në mënyrë që sistemi të zgjedh përhapjen e reklamës në të gjitha platformat, kjo do t'ju lejojë të keni më shumë trafik. 

Ad Detail

Në këtë seksion mund të plotësoni informacionin në lidhje me llojin e reklamës që do të bëni. Mund të futni:

Link URL: e lidhur me App Store ose Google Play për aplikacionin ose faqen e internetit që do të reklamohet.

ID e aplikacionit: vendosni AppID.

Emri i aplikacionit: shkruani emrin e markës ose emrin e aplikacionit që dëshironi t’i tregoni përdoruesit në reklamë.

Fotografia e profilit: fotografia e profilit do t'i tregohet përdoruesit si pjesë e reklamës.

Kategoria: zgjidhni kategorinë e produktit për objektin e fushatës. Algoritmet identifikojnë këtë parametër për të segmentuar objektivin e përshtatshëm për reklamën.

Fjalë kyçe: shkruani fjalët kyçe të përdorura për të përshkruar faqen tuaj të internetit ose aplikacionin tuaj, numri maksimal i lejuar është 20 fjalë kyçe.

Komente të përdoruesit (vetëm në TikTok): funksion që na lejon të aktivizojmë ose çaktivizojmë komentet e përdoruesve.

Targeting

Në këtë pjesë do të zgjedhim audiencën tonë të synuar duke zgjedhur një seri parametrash që lidhen me moshën, gjininë, gjuhët, kategoritë dhe pajisjet. Platforma na lejon të ruajmë të dhënat për audiencën duke na lejuar t'i përdorim ato gjithashtu edhe për fushatë pasuese.

Përcaktimi i buxhetit

Në këtë pjesë që do të gjeni menjëherë nën "targeting", do t'ju kërkohet të vendosni një buxhet që mund të diversifikohet në "no limit" ose "buxhet të përditshëm".

Përmbajtja

Tani duhte të vendosni nëse do përdorni përmbajtje video ose imazh i vetëm. Nëse qëllimi juaj është të krijoni një fushatë në TikTok, do të keni një zgjedhje të vetme, domethënë të përdorni përmbajtje video.

 
TE SUGJEROJME

What's your reaction?


You may also like

Facebook Conversations